Læsø Strand

Vores vilkor

Vilkår

Det lejede må ikke benyttes til andet end beboelse for det antal personer, der er angivet for lejligheden.
Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal såvel selve boligen som inventaret være rengjort og i samme stand, som ved overtagelsen.

Slutrengøring er obligatorisk for alle typer ophold (se priser under “Priser og belægning”).
Lejligheden skal forlades senest kl. 10.00 såfremt ingen anden aftale foreligger.
Er der opstået skader i eller på huset samt inventar, forvoldt af lejer under lejemålet, har denne erstatningspligt, enten gennem lejers egen forsikring, eller ved kontant afregning til ejer.

Indlogering i feriehuset vil først kunne forventes fra kl. 15.00 pga. klar- og rengøring.
Lejeaftalen af den pågældende lejlighed er bindende. Der kan ikke ombyttes til anden lejlighed, – ej heller kompenseres for den indbetalte leje, ved pludselig opstået utilfredshed fra lejers side. Husene overtages i rengjort stand. Eventuel utilfredshed indgives til udlejer umiddelbart efter påbegyndt lejemål.

I alle huse er der min. 1 tv. Vi tilbyder DR  kanalpakke.

Husdyr

Læsø Strand modtager hunde og katte i begrænset omfang.

Af hensyn til allergi tillader vi ikke hunde og katte i Strandhus nr 15 og 17. 

Regler for kæledyrene fremgår af vores velkomstbrev.

Hunde må ikke være alene i husene.

Betalingsbetingelser

1. rate = 50 % af beløbet ved reserveringsstart.
2. rate = resten af beløbet betales 6 uger før feriestart.

Såfremt 1. rate ikke er registreret indbetalt senest 14 dage efter den fastsatte dato og der ikke er truffet anden aftale telefonisk, bortfalder reservationen.

Betaling

Eventuelle restbeløb skal være os i hænde på datoen angivet på tilsendt bekræftelse.

Indbetales hele beløbet ikke senest på tidspunkt som angivet på tilsendte bekræftelse, er vi berettiget til at annullere bestillingen, uden at advisere herom.

Afbestilling

Det indbetalte a’conto beløb er beregnet som afbestillingsgebyr. Det betyder at der ALDRIG kan forventes tilbagebetaling af indbetalt beløb ved afbestilling.

Ved afbestilling forståes: annullering, reduktion i antal personer/værelser, afkortning af ophold, omplacering og lign. væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige bestilling.

Afbestilling skal altid foretages skriftligt pr. brev eller pr. mail  senest 6 uger før ankomst

Aftalen kan fra vores side aflyses pga. force majeure, katastrofe, strejke, brand/vandskade, optøjer, krigshandlinger el. lign. i hvilke tilfælde vi er berettiget til annullering af aftalen uden godtgørelse.

Vi anbefaler alle vore gæster at tegne afbestillingsforsikring.