Vilkår

Det lejede må ikke benyttes til andet end beboelse for det antal personer, der er angivet for lejligheden.
Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal såvel selve boligen som inventaret være rengjort og i samme stand, som ved overtagelsen.

Slutrengøring er obligatorisk for alle typer ophold (se priser under “Priser og belægning”).
Lejligheden skal forlades senest kl. 10.00 såfremt ingen anden aftale foreligger.
Er der opstået skader i eller på huset samt inventar, forvoldt af lejer under lejemålet, har denne erstatningspligt, enten gennem lejers egen forsikring, eller ved kontant afregning til ejer.

Indlogering i feriehuset vil først kunne forventes fra kl. 15.00 pga. klar- og rengøring.
Lejeaftalen af den pågældende lejlighed er bindende. Der kan ikke ombyttes til anden lejlighed, – ej heller kompenseres for den indbetalte leje, ved pludselig opstået utilfredshed fra lejers side. Husene overtages i rengjort stand. Eventuel utilfredshed indgives til udlejer umiddelbart efter påbegyndt lejemål.

I alle huse er der min. 1  tv. Vi tilbyder DR  kanalpakke.

Husdyr

Læsø Strand modtager hunde og katte i begrænset omfang.

Af hensyn til allergi tillader vi kun hunde og katte i Strandhus nr 9 og 11.  Fra disse huse er der direkte udgang  til terræn.

Regler for kæledyrene fremgår af vores velkomstbrev.

Hunde  må ikke være alene i husene  –  så skal  I på tur eller andet er der mulighed for pasning hos Læsø Hunde og Kattepension når I er borte fra huset.

Flere vælger at tage deres hund med og få den passet her på Læsø hos Anita i stedet for at få hunden passet i eget område  –  ganske enkelt fordi prisen på Læsø ofte er meget lavere end priserne på fastlandet.

Se mere her: www.laesoe-hundeogkattepension.dk

Betalingsbetingelser

1. rate = 50 % af beløbet ved reserveringsstart.
2. rate = resten af beløbet betales 6 uger før feriestart.

Såfremt 1. rate ikke er registreret indbetalt senest 14 dage efter den fastsatte dato og der ikke er truffet anden aftale telefonisk, bortfalder reservationen.
Lejer har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 6 uger før lejeperiodens start. Ved afbestilling tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket kr. 250,- i afbestillingsgebyr.

Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens start, hæfter kunden for hele beløbet. Lejer erklærer sig med de her foreskrevne lejebetingelser indforstået fra indbetalingen af første rate, da lejebetingelserne er en integreret del af lejeaftalen.